Konkurs języka niemieckiego TURBOLANDESKUNDE – Schweiz

Zapraszamy chętnych do udziału w konkursie krajoznawczym Turbolandeskunde, który odbędzie się 6 grudnia. W tym roku tematem quizu jest Szwajcaria. Do 22 listopada należy zgłaszać do nauczycieli języka niemieckiego trzyosobowe zespoły. Regulamin konkursu do wglądu: https://psnjn.org/pl/turbolandeskunde-regulamin/?fbclid=IwAR2-7BTkUkAaPTgEll110WsF0d-M9SfWh8EOM1FJEAG-nS-7jI-c2WbfhOQ  

Wymiana polsko-niemiecka

Zachęcamy do udziału w wymianie szkolnej polsko-niemieckiej ze szkołą w Wassenberg (Północna Nadrenia Westfalia). W ramach wymiany szkoła proponuje zwiedzanie historycznego miasta Akwizgran (Aachen) i Kolonii. Przewidywany koszt wymiany w Niemczech i programu w Polsce ok. 300-400 zł. Więcej szczegółów zobacz więcej …

Talentowisko

Zapraszamy do udziału w programie Banku Spółdzielczego „TalentowiSKO” Inkubator szkolnych biznesów, dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych; Szczegółowe zasady konkursów, w tym sposób zgłaszania, czas trwania, działania konkursowe, kryteria oceny oraz nagrody zostały określone w Regulaminach Konkursów oraz Regulaminach Komisji Konkursowych. Regulaminy Konkursów są zobacz więcej …