Wymagania edukacyjne dla uczniów po szkole podstawowej

Folder z wymaganiami na GoogleDysk

Język polski

Język angielski
Fokus 2 zakres podstawowy, Fokus 2 zakres rozszerzony
Fokus 3 zakres podstawowy, Fokus 3 zakres rozszerzony

Język niemiecki

Język francuski

Biologia
zakres podstawowy,zakres rozszerzony

Chemia
zakres podstawowy, zakres rozszerzony

Fizyka
zakres podstawowy, zakres rozszerzony

Geografia
zakres podstawowy, zakres rozszerzony

Historia
zakres podstawowy, zakres rozszerzony

Wiedza o społeczeństwie
zakres podstawowy, zakres rozszerzony

Matematyka
zakres podstawowy, zakres rozszerzony

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Informatyka
zakres podstawowy

Plastyka

Religia