Samorząd Uczniowski

Członkowie Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

Przewodniczący : Jakub Urbański

Z-ca: Oliwia Chrząszcz

Zarząd SU:

Martyna Gawlas, Klaudia Szabla, Mateusz Rzeźniczak, Ewelina Wicherek, Karolina Zembol, Dawid Pajor, Wiktoria Surzyn, Wiktoria Dragosz, Jolanta Nieckula, Aleksandra Skrzypek, Karolina Majcherczyk, Natalia Maciejowska, Julia Gibas, Gabriela Dragosz, Daria Stokłosa , Oliwia Chrząszcz

Skarbnik: Oliwia Wciślak

Fotograf : Klaudia Dyduch

Współpraca z gazetką szkolną: Michał Grzechynia, Michał Koczur, Katarzyna Pawlica

Rada SU :

Michał Gibas, Mariola Miśkowiec, Weronika Michaś, Martyna Giertuga, Dominika Oleksa,Marlena Chłapek, Katarzyna Wrzodek, Julia Pacyga , Aleksandra Gierat, Aleksandra Kuś, Laura Krzuś, Katarzyna Zadora, Natalia Ceremuga, Kinga Chowaniec, Sylwia Kierkowska, Weronika, Sunkowska, Zuzanna Burliga , Małgorzata Szarlej

Opiekunowie:

Marzena Polak, Sabina Baran

Czym jest Samorząd Uczniowski?

Zgodnie z   definicją  encyklopedyczną , samorząd stanowi jeden z podstawowych organów szkoły (obok Dyrekcji i Rady Pedagogicznej), który zrzesza wszystkich uczniów szkoły. Głównym jego przymiotem jest niezależność.

Raz do roku odbywają się wybory, których głównym celem jest wyłonienie nowego Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Osoba, która otrzyma największą ilość głosów, zwycięża. Zastępcą jest osoba z 2. wynikiem .

W skład  Samorządu Uczniowskiego wchodzą przewodniczący poszczególnych klas i ich zastępcy, którzy są desygnowani na odpowiednie funkcje w poszczególnych sekcjach.

Jakie są nasze cele?

Nacisk, w naszej codziennej pracy, kładziemy na otwartość i komunikatywność. Staramy się, aby każdy uczeń przyczynił się do budowy pozytywnego wizerunku wspólnoty naszego liceum. Pragniemy aby każdy uczeń czuł się w naszej społeczności dobrze, aby mógł realizować swoje pasje, zainteresowania.

Jak się z nami  skontaktować?

Najlepiej osobiście, poprzez Facebook, w godzinach pracy naszego Biura Samorządu ( sala nr 17), śledząc bieżące informacje na Tablicy Aktualności SU, a także drogą e-mailową.

Plan pracy SU

Członkowie Rady Wolontariatu