Samorząd Uczniowski

Członkowie Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

Przewodniczący : Karolina Wybraniec

Z-ca: Jakub Urbański

Sekcja kulturalna i techniczna:

Natalia Guzik,  Dawid Pajor,  Karolina Wybraniec,  Martyna Gawlas, Łukasz Ryszawy, Karolina Zembol, Łucja Smyrak, Aleksandra Sitarz, Karolina Zajda, Anita Wojtyłko, Kotwica  Monika Bąk, Katarzyna Wrzodek, Angelika Migas ,Dominika Oleksa, Kinga Iwaniec

Sekcja redakcyjna i  informacyjna

Sabina Ruszkiewicz,  Anna Leśniakiewicz, Gabriela Goryl, Kornelia Jabłońska, Kinga Mirocha, Aleksandra Brózda, Katarzyna Zadora, Natalia Ceremuga, Ewelina Wicherek, Mateusz Rzeźniczak, Klaudia Szabla Wiktoria Surzyn,  Jakub Urbański, Michał Grzechynia, Martyna Giertuga, Julia Mielec, Gabriela Janczura

Sekcja fotograficzna i sportowa :

Karolina Odrowąż, Bartek Torba, Klaudia Dyduch, Weronika Trzop,  Joanna Miś, Aleksandra Górecka, Aleksandra Gierat, Martyna Smyrak, Patryk Pasierbek, Hubert Stróżak

Współpraca z gazetką szkolną:

Michał Gibas

Opiekunowie:

Marzena Polak, Natalia Michaś, Sabina Baran

Czym jest Samorząd Uczniowski?

Zgodnie z   definicją  encyklopedyczną , samorząd stanowi jeden z podstawowych organów szkoły (obok Dyrekcji i Rady Pedagogicznej), który zrzesza wszystkich uczniów szkoły. Głównym jego przymiotem jest niezależność.

Raz do roku odbywają się wybory, których głównym celem jest wyłonienie nowego Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Osoba, która otrzyma największą ilość głosów, zwycięża. Zastępcą jest osoba z 2. wynikiem .

W skład  Samorządu Uczniowskiego wchodzą przewodniczący poszczególnych klas i ich zastępcy, którzy są desygnowani na odpowiednie funkcje w poszczególnych sekcjach.

Jakie są nasze cele?

Nacisk, w naszej codziennej pracy, kładziemy na otwartość i komunikatywność. Staramy się, aby każdy uczeń przyczynił się do budowy pozytywnego wizerunku wspólnoty naszego liceum. Pragniemy aby każdy uczeń czuł się w naszej społeczności dobrze, aby mógł realizować swoje pasje, zainteresowania.

Jak się z nami  skontaktować?

Najlepiej osobiście, poprzez Facebook, w godzinach pracy naszego Biura Samorządu ( sala nr 17), śledząc bieżące informacje na Tablicy Aktualności SU, a także drogą e-mailową.

Plan pracy SU

Członkowie Rady Wolontariatu