Organizacja roku szkolnego 2019/2020

I półrocze

02.09.2019

godz. 9.30

Uroczyste Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

02.09.2019 –

11.09.2019r

Obozy integracyjne dla klas pierwszych w Sidzinie i Zawoi

 

17.09.2019

Spotkania z Rodzicami.

godz. 16.30 – ogólne spotkanie Rodziców klas I z Dyrekcją Szkoły. Następnie spotkania z wychowawcami w klasach

godz. 17.15 – ogólne spotkanie Rodziców klas II i III z Dyrekcją Szkoły. Następnie spotkanie z wychowawcami w klasach.

godz. 18.00 -Zebranie Rady Rodziców. Wybory do Rady Rodziców.

19.11.2019

godz. 17.00

Spotkania Rodziców klas I, II i III z wychowawcami.

16.00 – Spotkanie Komitetu Studniówkowego klas III

16.00 – Spotkanie Komitetu Studniówkowego klas II

do 18.12.2019 Wystawianie ocen śródrocznych
19.12.2019 Konferencja klasyfikacyjne śródroczna
23-06.01.2020 Zimowa przerwa świąteczna
II półrocze
07.01.2020 Konferencja plenarna – podsumowanie I półrocza
01.2020 Studniówka klas trzecich
07.01.2020 Spotkania Rodziców klas I,II i III z wychowawcami

27.01 2020 –

09.02.2020

Ferie zimowe
09.-14.04.2020 Wiosenna przerwa świąteczna
07.04.2020 Wystawienie przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych oraz oceny nieodpowiedniej i nagannej z zachowania
07.04.2020 Poinformowanie Rodziców o przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych oraz oceny nieodpowiedniej i nagannej z zachowania
16.04.2020 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach trzecich
17-20.04.2020 Ewentualne egzaminy o podwyższenie oceny rocznej
21.04.2020 Konferencja klasyfikacyjna
24.04.2020 Zakończenie nauki w klasach trzecich
04-21.05.2020 Egzamin maturalny
09.06.2020 Wystawienie przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych oraz oceny nieodpowiedniej i nagannej z zachowania
09.06.2020 Poinformowanie Rodziców o przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych oraz oceny nieodpowiedniej i nagannej z zachowania
17.06.2020 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach pierwszych i drugich
18 -22.06.2020 Ewentualne egzaminy o podwyższenie oceny rocznej
23.06.2020 Konferencja klasyfikacyjna
26.06.2020 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas pierwszych i drugich
27.06.- 31.08.2020 Przerwa letnia
07.2020 Rekrutacja na nowy rok szkolny 2020/2021