Organizacja roku szkolnego 2018/2019

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej

 

 

 

I półrocze

 

1.      03 . 09. 2018 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.                            Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 

2.      03-12. 09. 2018 Obóz integracyjny dla klas pierwszych w Sidzinie
3.      19. 09. 2018 Ogólne spotkanie Dyrekcji Szkoły   z rodzicami.

Spotkania z wychowawcami: zapoznanie rodziców z dokumentacją szkolną.

Zebranie Rady Rodziców. Wybory do Rady Rodziców

Spotkanie Komitetu Studniówkowego klas III.

4.       

 

14. 11. 2019

 

 

 

Klasy II, III – wywiadówki , klasy I – rozmowy indywidualne z rodzicami

 

Spotkanie Komitetu Studniówkowego klas III

Spotkanie Komitetu Studniówkowego klas II

 

5.      do 19. 12. 2018 Wystawienie ocen śródrocznych .
6.      20.12.2018 Konferencja klasyfikacyjna śródroczna
7.      23 – 31.12.2018 Zimowa przerwa świąteczna

 

 

II półrocze

 

8.      03. 01.2018 Konferencja plenarna – podsumowanie I półrocza
9.      03.01. 2019 Spotkania w rodzicami
10.    14-27.01.2019 Ferie zimowe

 

11.    18- 23.04.2019 Wiosenna przerwa świąteczna

 

12.    03.04.2019 Wystawienie przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych oraz oceny nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania
13.    03.04.2019 Poinformowanie rodziców przewidywanych rocznych ocenach  niedostatecznych oraz oceny  nieodpowiedniej lub nagannej  z zachowania
14.    03. 04.2019 Wywiadówki dla klas I i II

Spotkanie Rodziców z Dyrekcją szkoły. Temat: matura 2019

Po spotkaniu ogólnym spotkanie w klasach z wychowawcami

15.    12.04.2019 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych
16.    15. – 17.04.2018 Ewentualne egzaminy o podwyższenie oceny
17.    24.04.2019 Konferencja klasyfikacyjna
18.    26.04.2019 Zakończenie nauki klas  III

 

19.    06 – 23.05.2019 Egzamin maturalny

 

20.    05.06.2019 Wystawienie przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych oraz oceny nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania
21.    05.06.2019 Poinformowanie rodziców przewidywanych rocznych ocenach  niedostatecznych oraz oceny  nieodpowiedniej lub nagannej  z zachowania
22.    14 .06.2019 Wystawienie przewidywanych ocen  rocznych.
23.    17.- 19. 06.2019 Ewentualne egzaminy o podwyższenie oceny.
24.    19.06.2018 Konferencja klasyfikacyjna roczna
25.    21 .06.2019 Zakończenie roku szkolnego
26.    22.06.-31.08.2019 Przerwa wakacyjna
27.    06.2019 Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowanie roku szkolnego 2017/2018
28.    07.2019 Rekrutacja na nowy rok szkolny 2019/2020

 

 

Planowane dni wolne od zajęć dydaktycznych  w roku szkolnym 2018/2019

12.10.2018 –  Dzień Nauczyciela

2.11.2018 –   Dzień Zaduszny

02.05.2019 –  Weekend majowy

  1. 05.2019 – Matura z języka polskiego

07.05.2019 –  Matura z matematyki ( p .podstawowy)

08.05.2019 – Matura z j. angielskiego

09.05.2019 – Matura z matematyki  ( p. rozszerzony)

 10.05.2019 – Matura z biologii

Proponowane dni  z częściowo realizowanymi zajęciami dydaktycznymi:

6.12.2018 –  Mikołajki Szkolne ( Mikołajkowy Turniej Sportowy)

14.02. 2019 – „ Podziel się sercem”  Szkolny Dzień  Wolontariatu