Rada Rodziców

Rada Rodziców

Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. płk. Tadeusza Semika 1

Bank Spółdzielczy O/Sucha Beskidzka

nr konta: 95 8128 0005 0000 0853 2000 0010