Rekrutacja 2019

Zasady rekrutacji w Liceum Ogólnokształcącym nr I

im. Marii  Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej

na rok szkolny 2019/2020

Planowane klasy w roku szkolnym 2019/2020 :

KLASA A – przedmioty wiodące: matematyka i fizyka lub informatyka
przedmioty do rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, fizyka lub informatyka

KLASA B – przedmioty wiodące: matematyka i język obcy
​                  przedmioty do rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, język obcy

KLASA C – przedmioty wiodące: biologia i chemia
​                  przedmioty do rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, chemia

KLASA D – przedmioty wiodące:język polski i historia lub wiedza o społeczeństwie
​                  przedmioty do rekrutacji: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie

KLASA E – przedmioty wiodące: język obcy i geografia
​                  przedmioty do rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, geografia

KLASA S – przedmioty wiodące: język polski i biologia + zwiększona ilość godzin wychowania fizycznego
​                  przedmioty do rekrutacji: język polski, matematyka,biologia, wychowanie fizyczne

 

Od drugiej klasy absolwenci gimnazjum będę mieli możliwość wybory trzeciego przedmiotu rozszerzonego w zależności od upodobania i możliwości utworzenia grupy.

Absolwenci szkół podstawowych przez całe 4 lata nauki w liceum realizują 2 przedmioty rozszerzone.

 

 

O PRZYJĘCIE DO KLAS PIERWSZYCH MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ UCZNIOWIE, KTÓRZY  W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM UZYSKAJĄ CO NAJMNIEJ    –  110 PUNKTÓW.

 

Harmonogram rekrutacji zostanie opublikowany w styczniu 2019 roku.

Lista konkursów i olimpiad liczących się w czasie rekrutacji zostanie opublikowana w lutym 2019 roku.