Rekrutacja 2019

 

Logowanie do serwisu

Jak poprawnie zalogować się doszkoły ponadgimnazjalnej

 

Zasady rekrutacji w Liceum Ogólnokształcącym nr I

im. Marii  Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej

na rok szkolny 2019/2020

Planowane klasy w roku szkolnym 2019/2020 :

KLASA A – przedmioty wiodące: matematyka i fizyka lub informatyka
przedmioty do rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, fizyka lub informatyka

KLASA B – przedmioty wiodące: matematyka i język obcy
​                  przedmioty do rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, język obcy

KLASA C – przedmioty wiodące: biologia i chemia
​                  przedmioty do rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, chemia

KLASA D – przedmioty wiodące:język polski i historia lub wiedza o społeczeństwie
​                  przedmioty do rekrutacji: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie

KLASA E – przedmioty wiodące: język obcy i geografia
​                  przedmioty do rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, geografia

KLASA F – przedmioty wiodące: język polski i biologia + zwiększona ilość godzin wychowania fizycznego
​                  przedmioty do rekrutacji: język polski, matematyka,biologia, wychowanie fizyczne

 

Od drugiej klasy absolwenci gimnazjum będę mieli możliwość wybory trzeciego przedmiotu rozszerzonego w zależności od upodobania i możliwości utworzenia grupy.

Absolwenci szkół podstawowych przez całe 4 lata nauki w liceum realizują 2 przedmioty rozszerzone.

 

 

O PRZYJĘCIE DO KLAS PIERWSZYCH MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ UCZNIOWIE, KTÓRZY  W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM UZYSKAJĄ CO NAJMNIEJ    –  110 PUNKTÓW.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych Liceum dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2019/ 20120.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienia przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

Od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019r.

Od 11 lipca do 16 lipca 2019r.

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty / egzaminu gimnazjalnego

Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r.

Nie dotyczy

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 25 kwietnia do 17 czerwca 2019

od 11 do 30 lipca 2019r.

4. Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28 czerwca 2019

godz. 12.00

31 lipca 2109

godz. 12.00

5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

  • Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum
  • Oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty / zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • karta zdrowia

10 lipca 2019

godz. 12.00

22 sierpnia 2019r

godz. 12.00

6. Spotkania z rodziców i uczniów z wychowawcami

10 lipca 2019r.

godz. 12.30

Nie dotyczy

Lista konkursów i olimpiad liczących się w czasie rekrutacji:

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

Zasady przeliczania punktów:

Szkoła podstawowa

Gimnazjum