Rekrutacja 2018

Zasady rekrutacji w Liceum Ogólnokształcącym nr I

im. Marii  Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej

UWAGA!!!

RUSZA REKRUTACJA

AKTUALNY SYSTEM PRZELICZANIA PUNKTÓW

Planowane klasy w roku szkolnym 2018/2019

 

KLASA A – przedmioty wiodące: matematyka i fizyka lub informatyka
przedmioty do rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, fizyka lub informatyka

KLASA B – przedmioty wiodące: matematyka i geografia
​                  przedmioty do rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, geografia

KLASA C – przedmioty wiodące: biologia i chemia
​                  przedmioty do rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, chemia

KLASA D – przedmioty wiodące:język polski i historia
​                  przedmioty do rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, historia

KLASA E – przedmioty wiodące: język obcy i wiedza o społeczeństwie
​                  przedmioty do rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

KLASA S – przedmioty wiodące: wychowanie fizyczne i język obcy
​                  przedmioty do rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, wychowanie fizyczne

 

Od drugiej klasy będzie możliwość wybory trzeciego przedmiotu rozszerzonego w zależności od upodobania i możliwości utworzenia grupy.

 

1. PUNKTY ZA OCENY NA ŚWIADECTWIE Z PRZEDMIOTÓW UJĘTYCH  W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM:            ( max. 72 pkt.)

  • · celujący                        –      18 pkt.
  • · bardzo dobry               –      17  pkt.
  • · dobry                           –      14  pkt.
  • · dostateczny                  –       8 pkt.
  • · dopuszczający              –        2 pkt.

 

2. PUNKTY ZA ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNZAJUM Z WYRÓŻNIENIEM -7 pkt.

3. PUNKTY ZA SZCZEG OLNE OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ – 3 pkt.

4. PUNKTY ZA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM    (max. 18  pkt.)

5.PUNKTY Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO    –     (max. 100 pkt.)

(wynik przedstawiony  na zaświadczeniu w procentach mnoży się przez 0,2)

 

O PRZYJĘCIE DO KLAS PIERWSZYCH MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ UCZNIOWIE, KTÓRZY  W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM UZYSKAJĄ CO NAJMNIEJ    –  100 PUNKTÓW.

 

System przeliczania punktów

Szczególne osiągnięcia