Grono pedagogiczne

Grono Pedagogiczne Liceum Ogólnokształcącego nr I
w Suchej Beskidzkiej

ZESPÓŁ PROFILAKTYCZNY

mgr Agnieszka Bryndza- pedagog
mgr Izabela Matyasik – pielęgniarka

DORADZTWO  ZAWODOWE

mgr Agnieszka Mikołajek

ZESPÓŁ DS.  KSIĘGOZBIORÓW

mgr Barbara Maciejowska

ZESPÓŁ  NAUCZAJĄCY

Humanistyczny

Katedra języka polskiego i wiedzy o kulturze

mgr Anna Sala
mgr Bernadeta Ewa Kot
mgr Izabela Korzec
mgr Małgorzata Skawińska
mgr Katarzyna Głuc
mgr Marzena Polak

Katedra historii, wiedzy o społeczeństwie, religii

dr Jadwiga Sobczuk
mgr Katarzyna Steczek
dr Anna Szczerba
mgr Agnieszka Mikołajek
Ks. mgr Piotr Fąfrowicz
mgr Iwona Kołodziejczyk-Gurdek

Katerdra Języków Obcych

                Język angielski
mgr Agnieszka Kubik
mgr Magdalena Opidowicz
mgr Edyta Szafraniec
mgr Renata Romanowska
mgr Wojciech Kłapyta
mgr Anna Palcar
mgr Lucjan Palcar
mgr Sabina Zawora

                Język niemiecki
mgr Anna Tatara
mgr Magdalena Pochopień
mgr Mateusz Talik

                Język francuski
mgr Ewa Kudłacik

Katedra Przedmiotów Ścisłych

                Katedra matematyki, technologii informacyjnej, podstaw przedsiębiorczości
mgr Sabina Baran
mgr Magdalena Mosór-Kufietta
mgr Justyna Młyńska
mgr Marta Ryczan
dr Marcin Ziomek
mgr Jakub Talaga
mgr Agnieszka Mikołajek

Katedra Przedmiotów Przyrodniczych

                Katedra  geografii,  biologii, chemii, fizyki
mgr Małgorzata Stanaszek
mgr Natalia Michaś
mgr Beata Chowaniec
mgr Jan Zadora
mgr Monika Szwarc
mgr Katarzyna Gałuszka
mgr Iwona Gryga
mgr Katarzyna Hojda

                Katedra wychowania fizycznego i edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Marta Chaja-Kubas
mgr Witold Droński
mgr Andrzej Stanaszek
mgr Łukasz Miklusiak
mgr Michał Tarasek
mgr Marcin Chaja
mgr Jakub Hadka