Konkurs NBP

Konkurs na pracę pisemną dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych Narodowy Bank Polski po raz dwudziesty zaprasza uczniów wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce do udziału w Konkursie na pracę pisemną Temat pracy konkursowej Wielcy polscy ekonomiści też byli nastolatkami… zobacz więcej …

MATURA – EGZAMIN POPRAWKOWY

Informujemy, że część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00 w szkołach macierzystych. Do egzaminu poprawkowego przystępują absolwenci, którzy w terminie do 12 lipca br.  złożyli pisemne oświadczenie. Listy zdających będą wywieszone na tablicy zobacz więcej …