Wymiana polsko-niemiecka

Zachęcamy do udziału w wymianie szkolnej polsko-niemieckiej ze szkołą w Wassenberg (Północna Nadrenia Westfalia). W ramach wymiany szkoła proponuje zwiedzanie historycznego miasta Akwizgran (Aachen) i Kolonii. Przewidywany koszt wymiany w Niemczech i programu w Polsce ok. 300-400 zł. Więcej szczegółów zobacz więcej …

Talentowisko

Zapraszamy do udziału w programie Banku Spółdzielczego „TalentowiSKO” Inkubator szkolnych biznesów, dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych; Szczegółowe zasady konkursów, w tym sposób zgłaszania, czas trwania, działania konkursowe, kryteria oceny oraz nagrody zostały określone w Regulaminach Konkursów oraz Regulaminach Komisji Konkursowych. Regulaminy Konkursów są zobacz więcej …

Zawody strzeleckie

Dnia 22 października na strzelnicy sportowej LOK odbyły się I Międzyszkolne Drużynowe Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka. W zawodach wystartowało 9 drużyn męskich oraz 5 drużyn żeńskich reprezentujących szkoły średnie z Andrychowa, Kalwarii Zebrzydowskiej, Suchej Beskidzkiej i zobacz więcej …

Konkurs historyczny

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie Historycznym ”Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”. Termin oddawania prac – 2.12.2019, do p Jadwigi Sobczuk Każdy uczestnik musi zarejestrować się na stronie organizatora konkursu Regulamin V Międzynarodowego Konkursu Historycznego Wojna_polsko-bolszewicka 1919_ 1920

Maraton Matematyczny

Liceum Ogólnokształcące nr I w Suchej Beskidzkiej im Marii Skłodowskiej –Curie w dniu 16 listopada 2019 r.  organizuje XII edycję Maratonu Matematycznego Maraton Matematyczny to rodzaj konkursu, który ma za zadanie popularyzację matematyki wśród młodzieży, rozbudzenie, rozwijanie i kształcenie zainteresowań zobacz więcej …