Maturzyści

Wytyczne CKE, MEN i GIS w sprawie przeprowadzania egzaminu maturalnego. Najważniejsze kwestie Opracowany dokument został podzielony na sześć sekcji, w których kolejno przedstawiono m.in.: kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasady korzystania z przyborów podczas egzaminów; zobacz więcej …

Informacja!!!

Przypominamy o ważnych terminach w związku z końcem roku szkolnego. 09.06.2020 Wystawienie przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych oraz oceny nieodpowiedniej i nagannej z zachowania 09.06.2020 Poinformowanie Rodziców o przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych oraz oceny nieodpowiedniej i nagannej z zachowania 17.06.2020 Wystawienie zobacz więcej …

UWAGA MATURZYŚCI!!!

Osoby, które wyrażają chęć przystąpienia do ustnych egzaminów maturalnych 2020 są zobowiązanie zgłosić ten fakt do Dyrektora szkoły nie później niż do 25 maja 2020r. ( dotyczy osób, które aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić zobacz więcej …

UWAGA ÓSMOKLASISTO!!!

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych Wniosek zobacz więcej …