Informacja dla kandydatów

PRZYPOMINAMY KANDYDATOM UBIEGAJĄCYM SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLAS PIERWSZYCH O KONIECZNOŚCI WPROWADZENIA OCEN I OSIĄGNIĘĆ ZE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY ORAZ WYNIKÓW EGZAMINU DO SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI. NASTĘPNIE KOPIĘ W/W DOKUMENTÓW NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU W OBOWIĄZUJĄCYM TERMINIE (DO zobacz więcej …