MATURA – EGZAMIN POPRAWKOWY

Informujemy, że część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00 w szkołach macierzystych. Do egzaminu poprawkowego przystępują absolwenci, którzy w terminie do 12 lipca br.  złożyli pisemne oświadczenie. Listy zdających będą wywieszone na tablicy zobacz więcej …

Projekt HUMINE

Od maja br. nasza szkoła uczestniczy w projekcie HUMINE – Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej jako tzw. szkoła modelowa. Przez dwa lata: 2021/2022 i 2022/2023 przeprowadzimy pod okiem ekspertów modernizacyjne zmiany, które dotyczyć będą tak codziennej dydaktyki, jak i organizacji szkoły zobacz więcej …

Wakacyjne staże

Już połowa wakacji za nami. Pierwsza grupa uczniów LO zakończyła właśnie swoje pierwsze staże zawodowe. Pracowali min . w firmach: Fideltronic, ALDO, Marchewkowe Pole, DWR „Totuus Tuus”, Bibliotece Suskiej Banku Spółdzielczym, UM w Makowie Podh, Nadleśnictwie oraz Babiogórskim Parku Narodowym. zobacz więcej …

Szkolny zestaw podręczników

Szkolny zestaw podręczników dla uczniów klas pierwszych – SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W klasach drugich i trzecich obowiązują podręczniku będące kontynuacją z poprzednich lat. Podręczniki będzie można kupić na kiermaszu organizowanym u nas w szkole początkiem września.