Rekrutacja

Informujemy, że uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjum w postępowaniu rekrutacyjnym następuje w dniach 19-25 czerwca 2019 roku. 

Przyjmowanie kopii dokumentów w dniu 19 czerwca 2019 roku w godz. 7:00 – 17:00, w pozostałe dniu 7:00 – 15:00. 

Zapraszamy