Organizacja roku szkolnego 2020/2021

 

Data Wydarzenie
I półrocze
27.08.2020 Spotkanie z Rodzicami uczniów klas pierwszych
01.09.2020 Inauguracja roku szkolnego 2020/2021
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych
02.-04.09.2020 Warsztaty integracyjne dla uczniów klas pierwszych.
09.09.2020 Spotkania z Rodzicami uczniów klas drugich i trzecich
14.10.2020 Święto MEN. Ślubowanie uczniów klas pierwszych.
04.11.2020 Wywiadówki śródroczne.
18 12.2020 Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych.
21.12.2020 Konferencja klasyfikacyjna
22.12.2020 Zajęcia z wychowawcami.

Spotkania wigilijne w klasach

23-31.12.2020 Zimowa przerwa świąteczna
II półrocze
05.01.2021 Konferencja plenarna
05.01.2021 Spotkania z Rodzicami
15-28.02.2021 Ferie zimowe
01-06.04.2021 Wiosenna przerwa świąteczna
14.04.2021 Wystawienie przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych oraz oceny nieodpowiedniej i nagannej z zachowania
14.04.2021 Poinformowanie Rodziców o przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych oraz oceny nieodpowiedniej i nagannej z zachowania
14.04.2021 Wywiadówki śródroczne
22.04.2021 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach trzecich.
23.- 27.04.2021 Ewentualne egzaminy o podwyższenie oceny rocznej
28.04.2021 Konferencja klasyfikacyjna uczniów klas trzecich
30.04.2021 Zakończenie nauki dla uczniów klas trzecich
04.-20.05.2021 Egzamin maturalny.
09.06.2021 Wystawienie przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych oraz oceny nieodpowiedniej i nagannej z zachowania
09. 06.2021 Poinformowanie Rodziców o przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych oraz oceny nieodpowiedniej i nagannej z zachowania
17.06.2021 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach drugich i pierwszych
18. – 22.06.2021 Ewentualne egzaminy o podwyższenie oceny rocznej
23.06.2021 Konferencja klasyfikacyjna uczniów
25.06.2021 Zakończenie zajęć dydakyczno – wychowawczych.
26.06.-31.08.2021 Ferie letnie
     07.2021 Rekrutacja na nowy rok szkolny 2021/2022

PLANOWANE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

22.12.2020 – spotkania wigilijne w klasach

04 – 07. 05.2021 – pisemne egzaminy maturalne

04.06.2021 – piątek po Bożym Ciele

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców w dniu 17 września 2019 roku na spotkanie w naszej szkole. 

godz. 16.30 – ogólne spotkanie Rodziców klas I z Dyrekcją Szkoły, następnie spotkania z wychowawcami w klasach

godz. 17.15 – ogólne spotkanie Rodziców klas II i III z Dyrekcją Szkoły,  następnie spotkanie z wychowawcami w klasach.

godz. 18.00 -Zebranie Rady Rodziców, wybory do Rady Rodziców

Zapraszamy!!!