Zobacz z bliska naszą szkołę!!!

Wychować człowieka dobrego i mądrego” to misja Liceum Ogólnokształcącego  nr I im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej.  Szkoły, która od ponad 70 lat zapewnia swoim uczniom wszechstronny rozwój i bezpieczeństwo, przygotowując różnorodną i nowoczesną ofertę edukacyjną, odpowiadającą zainteresowaniom oraz potrzebom młodych ludzi i wymaganiom rynku pracy.

Profesjonalna kadra pedagogiczna i nowoczesna baza dydaktyczna, w skład której wchodzą pracownie wyposażone w sprzęt laboratoryjny, zapewniają uczniom możliwość doskonalenia kompetencji kluczowych  i wysoki poziom nauczania. Efekty? Szkoła od wielu lat jest najlepszym Liceum w powiecie suskim, a nasi uczniowie przystępujący do egzaminu maturalnego uzyskują wysokie wyniki, dzięki którym mogą dostać się na wymarzone studia.  W rankingach liceów organizowanych przez miesięcznik Perspektywy od lat zajmujemy wysokie, z każdym rokiem coraz wyższe lokaty. W tym roku  przyznano nam ponownie tytuł „Brązowej Szkoły”.

Innowacyjne metody nauczania, współpraca z uczelniami wyższymi oraz innymi placówkami edukacyjnymi w kraju i za granicą to kolejny atut naszego liceum. Organizując  warsztaty naukowe i zajęcia laboratoryjne,  współpracujemy m.in. z Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Pedagogicznym, Uniwersytetem Ekonomicznym, Politechniką Krakowską, WSTiE w Suchej Beskidzkiej, PPUZ w Nowym Targu, Instytutem Goethego, korzystając z ich pracowni oraz wiedzy i umiejętności pracowników naukowych.

Realizujemy liczne projekty edukacyjne, z których korzystać będą także nowi uczniowie. Do najważniejszych zaliczamy:

  • Erasmus + „ ON THE SHOULDERS OF GIANTS –dotyczy kształtowania umiejętności planowania i realizowania przez uczniów szkolnych projektów badawczych oraz analizowania przez nich problemów w sposób charakterystyczny dla badań naukowych. Działania obejmują wyjazdy do szkół partnerskich  z Grecji, Hiszpanii, Włoch i Szwecji
  • „Curie-EKO projekt” – projekt  szkolnego koła ekologicznego prowadzącego edukację ekologiczną  i dostosowującego  infrastrukturę placówki do wymogów zielonego ładu
  • UPPScience – realizowany z 22 instytucjami z różnych państw ( Norwegia, Palestyna, Turcja, Włochy, Malta, Rumunia, Grecja, Hiszpania) – międzynarodowe sesje naukowe i przedsięwzięciach projektowych  dla uczniów i nauczycieli
  • „ Akademia kreatywności – pomysł, potencjał przedsiębiorca”- warsztaty i wykłady doskonalące umiejętności i postawy niezbędne w biznesie prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  • Wymiany międzynarodowe ze szkołami w Niemczech i Francji
  • Wymiana kulturowa z Chinami – tygodniowe warsztaty kaligrafii chińskiej, pisma ręcznego, chińskiego języka mówionego, tradycyjnego malunku oraz prac ręcznych  prowadzone przez nauczycieli z Early Education College w. Suzhuo
  • Warsztaty językowe w Londynie i Oxfordzie
  • „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie” – bezpłatne kursy zawodowe (m. in. animatora czasu wolnego, kierowników wycieczek  i prawa jazdy kat.B)  oraz realizowane w czasie wakacji  staże  w  różnych zakładach pracy, za które uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Osiągamy sukcesy, zajmując wysokie miejsca w olimpiadach i konkursach  przedmiotowych na szczeblu województwa i kraju. Organizujemy też międzyszkolne konkursy przedmiotowe i artystyczne – m.in. Maraton Matematyczny i Konkurs Poetycki „Nienazwane uczucia”.

Zamiast korepetycji”  to nasza odpowiedź na potrzeby uczniów i oczekiwania rodziców, w ramach której  oferujemy naszym uczniom cotygodniowe konsultacje nauczycieli wszystkich przedmiotów, na których mogą rozszerzać  wiedzę lub uzupełniać na bieżąco ewentualne braki.

Rozwijamy pasje i zainteresowania, stwarzamy możliwości do aktywnego działania na rzecz innych poprzez Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło Caritas, wolontariat, szkolne koło PCK, grupy teatralne , zespół muzyczny „Zwolnieni”, Ligę Obrony Kraju, SKS-y,  akcje charytatywne – „Świąteczna Paczka”, „Tak – pomagam”, „Góra Grosza”, WOŚP – akcje honorowego krwiodawstwa, koncerty na rzecz potrzebujących czy  kiermasze świąteczne.

Wszystkim uczniom zapewniamy komfort i bezpieczeństwo:  szkoła objęta jest monitoringiem, do dyspozycji uczniów jest dwóch pedagogów szkolnych  oraz pielęgniarka, organizujemy też liczne  akcje profilaktyczne we współpracy z policją, PPP i ZOZ.

Dbamy o tradycje naszej szkoły organizując corocznie ceremonię ślubowania uczniów klas pierwszych, wspólne spotkania świąteczne, apele szkolne, święto patronki szkoły, obozy integracyjne dla uczniów klas pierwszych, studniówki oraz zjazdy absolwentów.

Nie tylko nauka

Mamy znakomite zaplecze sportowe – halę sportową, salę gimnastyczną, salę fitness i profesjonalną siłownię  a nawet strzelnicę.  Zajęcia  odbywają się także na basenie, lodowisku i  kompleksie sportowym Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra”, które znajduje się obok szkoły.

Tylko u nas znajdziesz  patio, gdzie można odpocząć na przewie, kawiarenkę „Curie Cafe” z automatami do napoi i przekąsek, pokój relaksacyjno-terapeutyczny, szkolny klub SZCZUR pozwalający rozwijać artystyczne pasje oraz szkolną  strefę relaksu.
Mamy też  stołówkę, gdzie można zjeść drugie śniadanie czy smaczny obiad.