Zamówienia publiczne

14.09.2021r. – Zaproszenie do składania ofert
 Zakup i dostawa urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania na potrzeby realizacji projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”  więcej…

 

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd, zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustrukturyzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane. Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

Więcej informacji: https://efaktura.gov.pl Pismo