Wymagania edukacyjne dla uczniów po szkole podstawowej

Folder z wymaganiami na GoogleDysk

Język polski

klasa 1, klasa 2

Język angielski
Focus 2 zakres podstawowy, Focus 2 zakres rozszerzony
Focus 3 zakres podstawowy, Focus 3 zakres rozszerzony
Focus 4 zakres rozszerzony

Język niemiecki
klasa 1, klasa 2, klasa3

Język francuski

Biologia
klasa 1: zakres podstawowy,zakres rozszerzony
klasa 2: zakres-podstawowy, zakres -rozszerzony
klasa 3: zakres podstawowy, zakres rozszerzony

Chemia
zakres podstawowy, zakres rozszerzony

Fizyka
klasa 1: zakres podstawowy, zakres rozszerzony
klasa 2: zakres podstawowy, zakres rozszerzony
klasa 3: zakres podstawowy, zakres rozszerzony

Geografia
klasa 1: zakres podstawowy, zakres rozszerzony
klasa 2: zakres podstawowy, zakres rozszerzony
klasa 3: zakres podstawowy, zakres rozszerzony

Historia
klasa 1: zakres podstawowy, zakres rozszerzony
klasa 2: zakres podstawowy, zakres rozszerzony
klasa 3: zakres podstawowy, zakres rozszerzony

Wiedza o społeczeństwie
klasa1: zakres podstawowy, zakres rozszerzony
klasa 2: zakres podstawowy, zakres rozszerzony
klasa 3: zakres podstawowy, zakres rozszerzony

Matematyka
klasa 1: zakres podstawowy, zakres rozszerzony
klasa 2: zakres podstawowy, zakres rozszerzony
klasa 3: zakres podstawowy, zakres rozszerzony

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Informatyka
zakres podstawowy

Podstawy przedsiębiorczości

Religia