Wymagania edukacyjne dla uczniów po szkole podstawowej

Język polski

klasa 1, klasa 2, klasa 3, klasa 4

Język angielski
Focus 2 zakres podstawowy, Focus 2 zakres rozszerzony
Focus 3 zakres podstawowy, Focus 3 zakres rozszerzony
Focus 4 zakres rozszerzony

Język niemiecki
klasa 1, klasa 2, klasa 3, klasa 4

Język francuski

Biologia
klasa 1: zakres podstawowy,zakres rozszerzony
klasa 2: zakres-podstawowy, zakres -rozszerzony
klasa 3: zakres podstawowy, zakres rozszerzony
klasa 4: zakres rozszerzony

Chemia
zakres podstawowy cz. 1, zakres podstawowy cz. 2
zakres rozszerzony cz. 1,zakres rozszerzony cz. 2

Fizyka
klasa 1: zakres podstawowy, zakres rozszerzony
klasa 2: zakres podstawowy, zakres rozszerzony
klasa 3: zakres podstawowy, zakres rozszerzony

Geografia
klasa 1: zakres podstawowy, zakres rozszerzony
klasa 2: zakres podstawowy, zakres rozszerzony
klasa 3: zakres podstawowy, zakres rozszerzony
klasa 4: zakres rozszerzony

Historia
klasa 1: poziom podstawowy, zakres rozszerzony
klasa 2: zakres podstawowy, zakres rozszerzony
klasa 3: zakres podstawowy, zakres rozszerzony
klasa 4: poziom podstawowy poziom rozszerzony

Wiedza o społeczeństwie
klasa 1: zakres podstawowy, poziom rozszerzony
klasa 2: zakres podstawowy, zakres rozszerzony
klasa 3: zakres podstawowy, zakres rozszerzony
klasa 4: poziom rozszerzony

Historia i teraźniejszość

Matematyka
klasa 1: zakres podstawowy, zakres rozszerzony
klasa 2: zakres podstawowy, zakres rozszerzony
klasa 3: zakres podstawowy, zakres rozszerzony
klasa 4: zakres podstawowy, zakres rozszerzony

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Informatyka
zakres podstawowy

Podstawy przedsiębiorczości

Religia