Organizacja roku szkolnego 2021/2022

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Data

Wydarzenie

I półrocze

25.08.2021 Spotkanie z Rodzicami uczniów klas pierwszych
01.09.2021 Inauguracja roku szkolnego 2021/2022
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych
13-21.09.2021 Obozy integracyjne dla uczniów klas pierwszych w Zawoi
08.09.2021 Spotkania z Rodzicami uczniów klas drugich i trzecich
06.-07.10.2021

11-12.10.2021

Obozy integracyjne dla klas drugich w Zawoi
14.10.2021 Święto MEN. Ślubowanie uczniów klas pierwszych.
24.11.2021 Wywiadówki śródroczne.
18.12.2021 Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych.
21.12..2021 Konferencja klasyfikacyjna
22.12.2021 Spotkania wigilijne w klasach.  Zajęcia z wychowawcami.
23-31.12.2021 Zimowa przerwa świąteczna

II półrocze

05.01.2022 Konferencja plenarna
12.01.2022 Spotkania z Rodzicami
17 -30.01.2022 Ferie zimowe
13.04.2022 Wystawienie przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych oraz oceny nieodpowiedniej i nagannej z zachowania
13.04.2022 Poinformowanie Rodziców o przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych oraz oceny nieodpowiedniej i nagannej z zachowania
13.04.2022 Wywiadówki śródroczne
14 -19.04.2022 Wiosenna przerwa świąteczna
22.04.2022 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach trzecich.
25.- 27.04.2022 Ewentualne egzaminy o podwyższenie oceny rocznej
27.04.2022 Konferencja klasyfikacyjna uczniów klas trzecich
29.04.2022 Zakończenie nauki dla uczniów klas trzecich
 05.2022 Egzamin maturalny.
08.06.2022 Wystawienie przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych oraz oceny nieodpowiedniej i nagannej z zachowania
08.06.2022 Poinformowanie Rodziców o przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych oraz oceny nieodpowiedniej i nagannej z zachowania
15.06.2022 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach drugich i pierwszych
20.- 22.06.2022 Ewentualne egzaminy o podwyższenie oceny rocznej
22.06.2022 Konferencja klasyfikacyjna uczniów
24.06.2022 Zakończenie zajęć dydakyczno – wychowawczych.
25.06.-31.08.2022 Ferie letnie
07.- 08.2022 Rekrutacja na nowy rok szkolny 2022/2023
08.2022 Egzaminy poprawkowe

 

PLANOWANE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

12.11.2021 – piątek po 11.11.2021.

22.12.2021 – spotkania wigilijne w klasach

04 – 06.05.2022 – pisemne egzaminy maturalne

17.06.2022 – piątek po Bożym Ciele