Wymagania edukacyjne dla klas po gimnazjum

Wymagania edukacyjne dla uczniów po gimnazjum

Folder z wymaganiami edukacyjnymi GoogleDysk

 

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Jezyk francuski

Biologia

Chemia

Fizyka

Geografia

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o kulturze

Matematyka

Historia i społeczeństwo

Przyroda

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Podstawy przedsiębiorczości

Ekonomia w praktyce

Podstawy ekonomii

Zajęcia artystyczne

Religia
klasa 2, klasa 3

Informatyka

Informatyka rozszerzona