Rekrutacja 2022

 

 

Regulamin postępowania rekrutacyjnego dla klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023

 

Zobacz z bliska naszą szkołę

 

Terminy rekrutacji

 

Zasady przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej

 

Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w latach 2017-2022
oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych konkursach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/02/zalacznik-nr-1-do-zarzadzenia-nr-21-22-wykaz-konkursow-przedmiotowych-i-tematycznych.pdf

 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły w latach 2017-2022,
które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokiew tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/02/zalacznik-nr-2-do-zarzadzenia-nr-21-22-wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych.pdf

 

 

Zajęcia pozalekcyjne

 

Projekty międzynarodowe – Erazmus+

 

Sport w LO

 

LO to nie tylko nauka