Projekty

Tutaj możesz zapoznać się z projektami realizowanymi w naszej szkole:

Projekt HUMINE – Szkoła modelowa

KREATYWNY UCZEŃ – PROFESJONALISTA W ZAWODZIE , WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI UCZNIÓW NA RYNKU PRACY – Projekt realizowany przez Starostwo Suskie

ON THE SHOULDERS OF GIANTS

Pierwsze spotkanie online

Konkurs LOGO

ONLINE MAGAZINE

INNOWACYJNE NAUCZANIE PRZYRODY (PINaP)

Nauczanie poprzez sztukę

 Grzechynia – spotkanie informacyjne

Wręczenie certyfikatów Europass

Spotkanie podsumowujące realizację projektu

Oferta

Ewaluacja projektu

Projekt Indie

 Dialogi Online 27.03.2015

Dialogi Online 14.11.2014

Projekt VISConti

Spotkanie uczestników projektu Visconti, Malta maj 2015

Spotkanie uczestników projektu Visconti, Burgos marzec 2016

Warsztaty dla gimnazjalistów – Ewolucja to Rewolucja 2016

Solving problems by asking questions

 Rekrutacja

Galeria zdjęć

 Opis projektu

Program zajęć – metoda IBL

Promocja projektu

Spotkanie informacyjne w Grzechyni

Konkurs Selfie+ 2016

Podsumowanie projektu

Propozycja

Raport – ewaluacja

Warsztaty IBL dla nauczycieli – maj 2016

Warsztaty dla nauczycieli – kwiecień 2016

THE BEST TEACHING STRATEGIES FOR THE EDUCATIONAL SUCCESS

Informacje o projekcie

Rekrutacja

Ewaluacja

GSO – Informacja

UPPScience

WE LEARN TO TEACH BETTER

„PAMIĘĆ DLA PRZYSZŁOŚCI” 2015/2016`

„PAMIĘĆ DLA PRZYSZŁOŚCI” 2016/2017