Dyrekcja i administracja szkoły

Dyrektor

mgr Anna Sala

 

Zastępca Dyrektora

mgr Anna Tatara

 

Pracownicy administracji i obsługi 

Liceum Ogólnokształcącego nr I w Suchej Beskidzkiej

            KANCELARIA  SZKOŁY
Marta Mikołajczyk

            SEKRETARIAT  UCZNIOWSKI
Anna Gołuszka
Katarzyna Sala

            STOŁÓWKA  SZKOLNA

Dzierżawa Naroże

            ZESPÓŁ PORZĄDKOWO-REMONTOWY                                                            
Stanisława Paleczna
Dorota Chrząszcz
Sabina Zawiła
Kazimiera Czernecka
Agata Jura
Adam Semik
Stanisław Polak